Thursday, September 20, 2007

ku lihat terang
meski tak benderang
sehingga gelap lambat laun kan hilang

ku lihat terang
meski tak benderang
sehingga gelap lambat laun kan hilang

datanglah cahaya dihati
bawalah imanku kembali
............................
..........................
(cuplikan sebuah lagu, judul dan pencipta saya tidak tahu)

nak, ibu sedang resah...

No comments:

Post a Comment